Q&A

Wat zijn jullie?   

Een internationaal kinderpersbureau    

Is het een organisatie door kinderen geleid of door volwassenen?    

Door kinderen geleid:
a. kinderen vormen het bestuur van hun kind persvereniging van waaruit ook kinderpers kaarten uitgedeeld worden
b. alle publicaties worden in samenwerking met Uitgeverij Fysio Educatief uitgegeven
c. door beide instanties worden de lidmaatschapsgelden geïnd en in een gezamenlijke kascommissie naar inspanning verdeeld.

Wat doen jullie? 

We maken publicaties over onderwerpen die voor ons kinderen belangrijk zijn en waar wij onze stem in willen laten horen. Door mensen te interviewen die voor verandering kunnen zorgen creëren we impact.         

Hoe doen jullie dat dan precies?       

We gaan met camera en microfoon ‘de straat op’ en interviewen buurtbewoners, betrokkenen en beslissers. In een gezamenlijke redactie maken we daar publicaties van.

Hoe zien de publicaties eruit?

Onze publicaties typeren zich door:
a. het inventariseren welke mensen belangrijke beslissingen voor kinderen kunnen nemen, zodat kinderen die bij hun in de buurt wonen hun kunnen blijven volgen
b. een combinatie van individuele verhalen van kinderen die vanuit de lokale locaties, waar kinderen individueel de feiten van verschillende interviews en talkshows met de beslisser lokaal en per onderwerp weergeven
c. door iedere dialoog tussen kind en gevolgde worden de gevonden feiten vertaald in een  statistische verwerking waar onze statistieken vergeleken worden met gevestigde statistieken
d. colofon: een collage van alle mensen jong en oud die aan de publicatie hebben meegewerkt en die daar een stem in hebben gehad en die waarborgen dat het puur de stem van de kinderen is, en de volwassenen alleen maar ondersteunt hebben

Wie heeft dit bedacht?

De bedenker van de ChildPress formats is zelf uitgeefster en eigenaar van regionale kranten in binnen- en buitenland.  Ze bedacht dat kinderen hun veelzijdige talenten weten in te zetten in alle aspecten van het uitgeven. Denk aan het maken van reportages, het beheren van je eigen auteursrechten en het werven van abonnees. En er is een grote vraag naar de mening van kinderen bij de gevestigde media.

Artikelen door Elise Sijthoff