Bli med

Redaksjonsmøteminst 1 barn minst 1 voksen
JANUAR
24. januar
Den internasjonale utdanningsdagen ( A / RES / 73/25 )
27. januar
Den internasjonale minnedagen til minne om ofrene for Holocaust ( A / RES / 60/7 )
FEBRUAR
4. februar
Verdens kreftdag [WHO]
6. februar
Den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse av kvinner ( A / RES / 67/146 )
10. februar
Verdens pulserende dag ( A / RES / 73/251 )
11. februar
International Day of Women and Girls in Science ( A / RES / 70/212 )
13. februar
Verdensradiodag ( A / RES / 67/124 )
20. februar
Verdensdagen for sosial rettferdighet ( A / RES / 62/10 )
21. februar
International Mother Language Day ( A / RES / 56/262 )
MARS
1. mars
Null diskrimineringsdag [UNAIDS]
3. mars
Verdens villdags ( A / RES / 68/205 )
8. mars
den internasjonale kvinnedagen
20. mars
International Day of Happiness ( A / RES / 66/281 )
20. mars
Fransk språkdag (fransk)
21. mars
Den internasjonale dagen for eliminering av rasediskriminering ( A / RES / 2142 (XXI) )
21. mars
Verdens poesiedag ( UNESCO 30 C / resolusjon 29 )
21. mars
Den internasjonale dagen for Nowruz ( A / RES / 64/253 )
21. mars
World Down Syndrome Day ( A / RES / 66/149 )
21. mars
International Day of Forests ( A / RES / 67/200 )
22. mars
Verdens vanndag ( A / RES / 47/193 )
23. mars
Verdens meteorologiske dag [WMO] (WMO / EC-XII / Res.6)
24. mars
Verdens tuberkulosedag [WHO]
24. mars
Den internasjonale dagen for retten til sannheten om brutt brudd på menneskerettighetene og for ofrenes verdighet ( A / RES / 65/196 )
25. mars
Den internasjonale erindringsdagen for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandelen ( A / RES / 62/122 )
25. mars
Internasjonal dag for solidaritet med internerte og savnede ansatte
APRIL
2. april
Verdens Autism Awareness Day ( A / RES / 62/139 )
4. april
Den internasjonale dagen for bevisstgjøring og hjelp av mine i minehandlinger ( A / RES / 60/97 )
6. april
Internasjonal idrettsdag for utvikling og fred ( A / RES / 67/296 )
7. april
Den internasjonale refleksjonsdagen om folkemordet mot tutsiene i 1994 i Rwanda ( A / 72/49 (bind III) s.186 og A / RES / 58/234 )
7. april
Verdens helsedag [WHO] (WHA / A.2 / Res.35)
12. april
International Day of Human Space Flight ( A / RES / 65/271 )
20. april
Kinesisk språkdag (kinesisk)
21. april
Verdens kreativitets- og innovasjonsdag ( A / RES / 71/284 )
22. april
International Mother Earth Day ( A / RES / 63/278 )
23. april
Verdens bok- og opphavsrettsdag ( UNESCO 28 C / resolusjon 3.18 )
23. april
Engelsk språkdag
23. april
Spansk språkdag (spansk)
24. april
Den internasjonale dagen for multilateralisme og diplomati for fred ( A / RES / 73/127 )
25. april
International Delegate's Day ( A / RES / 73/286 )
25. april
Verdens malariadag [WHO]
25. april
International Girls in ICT Day [ITU]
26. april
Internasjonal minnehukommelsesdag for Tsjernobyl-katastrofer ( A / RES / 71/125 )
26. april
Verdens intellektuelle eiendomsdag [WIPO]
28. april
Verdensdagen for sikkerhet og helse på jobben
30. april
International Jazz Day ( UNESCO 36 C / Resolution 39 )
KAN
2. mai
Verdens tunfiskedag ( A / RES / 71/124 )
3. mai
Verdens pressefrihetsdag ( UNESCO 26 C / resolusjon 4.3 )
7. mai
"Vesak", fullmånens dag ( A / RES / 54/115 )
8-9 mai
Tid for minne og forsoning for de som mistet livet under den andre verdenskrig ( A / RES / 59/26 )
9. mai (andre lørdag i mai)
Verdens migrerende fugledag [UNEP]
15. mai
Internasjonale familiedag ( A / RES / 47/237 )
16. mai
Den internasjonale dagen for å leve sammen i fred ( A / RES / 72/130 )
16. mai
International Day of Light [UNESCO] ( UNESCO 39 C / Resolution 16 )
17. mai
Verdens telekommunikasjons- og informasjonssamfunnsdag ( A / RES / 60/252 ; ITU-resolusjon 68/2006 )
20. mai
Verdens bi-dag ( A / RES / 72/211 )
21. mai
International Tea Day (A / RES / 74/241) ( Utkast til resolusjon II A / 74/386 )
21. mai
Verdensdag for kulturell mangfold for dialog og utvikling ( A / RES / 57/249 )
22. mai
Internasjonal dag for biologisk mangfold ( A / RES / 55/201 )
23. mai
International Day to End Obstetric Fistula ( A / RES / 67/147 )
29. mai
FNs fredsbevarende dag ( A / RES / 57/129 )
31. mai
Verdens no-tobaksdag [WHO] ( WHA-resolusjon 42.19 )
JUNI
1. juni
Foreldres dag ( A / RES / 66/292 )
3. juni
Verdens sykkeldag ( A / RES / 72/272 )
4. juni
Den internasjonale dagen for uskyldige barn ofre for aggresjon ( A / RES / ES-7/8 )
5. juni
Verdens miljødag ( A / RES / 2994 (XXVII) )
5. juni
Internasjonal dag for kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske ( A / RES / 72/72 )
6. juni
Russisk språkdag (russisk)
7. juni
Verdens matsikkerhetsdag ( A / RES / 73/250 )
8. juni
Verdenshavets dag ( A / RES / 63/111 )
12. juni
Verdensdagen mot barnearbeid
13. juni
International Albinism Awareness Day ( A / RES / 69/170 )
14. juni
Verdens blodgiverdag [WHO] ( WHA-resolusjon 58.13 )
15. juni
Verdens eldste overgrepsbevissthetsdag ( A / RES / 66/127 )
16. juni
International Day of Family Remittances ( A / RES / 72/281 ; GC 38 / Resolution 189 )
17. juni
Verdensdag for å bekjempe ørkenning og tørke ( A / RES / 49/115 )
18. juni
Bærekraftig gastronomidag ( A / RES / 71/246 )
19. juni
Den internasjonale dagen for eliminering av seksuell vold i konflikt ( A / RES / 69/293 )
20. juni
Verdens flyktningedag ( A / RES / 55/76 )
21. juni
International Day of Yoga ( A / RES / 69/131 )
21. juni
International Day of the Solstice Day ( A / RES / 73/300 )
23. juni
FNs dag for offentlig tjeneste ( A / RES / 57/277 )
23. juni
International Widows 'Day ( A / RES / 65/189 )
25. juni
Sea of the Seafarer [IMO] ( STCW / CONF.2 / DC.4 )
26. juni
Internasjonal dag mot narkotikamisbruk og ulovlig handel ( A / RES / 42/112 )
26. juni
FNs internasjonale dag til støtte for ofre for tortur ( A / RES / 52/149 )
27. juni
Mikro-, små og mellomstore foretaksdag ( A / RES / 71/279 )
29. juni
International Day of the Tropics ( A / RES / 70/267 )
30. juni
Den internasjonale asteroidedagen ( A / RES / 71/90 )
30. juni
Den internasjonale parlamentarismedagen ( A / RES / 72/278 )
JULI
4. juli (første lørdag i juli)
International Day of Cooperatives ( A / RES / 47/90 )
11. juli
Verdensbefolkningsdag (UNDP-vedtak 89/46 15, A / RES / 45/216)
15. juli
Verdens ungdomsferdighetsdag ( A / RES / 69/145 )
18. juli
Nelson Mandela International Day ( A / RES / 64/13 )
20. juli
Verdens sjakkdag ( A / RES / 74/22 ) ( Utkast til resolusjon A / 74 / PV.45 )
28. juli
Verdens hepatittdag [WHO]
30. juli
Internasjonal vennskapsdag ( A / RES / 65/275 )
30. juli
Verdensdagen mot menneskehandel ( A / RES / 68/192 )
AUGUST
9. august
Verdens urfolks internasjonale dag ( A / RES / 49/214 )
12. august
Internasjonal ungdomsdag ( A / RES / 54/120 )
19. august
Verdens humanitære dag ( A / RES / 63/139 )
21. august
Den internasjonale dagen for minne og hyllest til ofrene for terrorisme ( A / RES / 72/165 )
22. august
Den internasjonale dagen til minne om ofrene for voldshandlinger basert på religion eller tro ( A / RES / 73/296 )
23. august
Den internasjonale dagen for minne om slavehandelen og dens avskaffelse [UNESCO] ( 29 C / resolusjon 40 )
29. august
Den internasjonale dagen mot kjernefysiske tester ( A / RES / 64/35 )
30. august
Den internasjonale dagen for ofrene for tvangsforsvinner ( A / RES / 65/209 )
SEPTEMBER
5. september
Den internasjonale veldedighetsdagen ( A / RES / 67/105 )
7. september
Internasjonal dag for ren luft for blå himmel (A / RES / 74/212) ( Utkast til resolusjon VA / 74/381 )
8. september
International Literacy Day (UNESCO 14 C / Resolution 1.441 )
10. september
Verdens selvmordsforebyggingsdag [WHO]
12. september
FNs dag for sør-sør samarbeid ( A / RES / 58/220 )
15. september
Den internasjonale demokratidagen ( A / RES / 62/7 )
16. september
Den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget ( A / RES / 49/114 )
18. september
Internasjonal dag for lik lønn ( A / RES / 74/142 ) ( Utkast til resolusjon II A / 74/399 )
21. september
Den internasjonale fredsdagen ( A / RES / 36/67 ) ( A / RES / 55/282 )
23. september
Den internasjonale dagen for tegnspråk ( A / RES / 72/161 )
24. september (siste torsdag i september)
Verdens sjøfartsdag (IMCO / C XXXVIII / 21)
26. september
Den internasjonale dagen for total eliminering av atomvåpen ( A / RES / 68/32 )
27. september
Verdens turismedag
28. september
Internasjonal dag for universell tilgang til informasjon ( A / RES / 74/5 ) [UNESCO 38 C / 70 ]
28. september
Verdens rabiesdag [WHO]
29. september
Den internasjonale dagen for bevissthet om tap av mat og avfall (A / RES / 74/209) ( Utkast til resolusjon II A / 74/381 )
30. september
Internasjonal oversettelsesdag ( A / RES / 71/288 )
OKTOBER
1. oktober
Internasjonale dag for eldre ( A / RES / 45/106 )
2. oktober
Internasjonal dag for ikke-vold ( A / RES / 61/271 )
5. oktober
Verdenslærernes dag [UNESCO] ( 27 C / INF.7 )
5. oktober (første mandag i oktober)
Verdenshabitatdag ( A / RES / 40/202 A )
9. oktober
Verdens innleggstid (UPU / 1969 / Res.C.11)
10. oktober
Verdens mental helse dag [WHO]
10. oktober (andre lørdag i oktober)
Verdens migrerende fugledag [UNEP]
11. oktober
International Day of the Girl Child ( A / RES / 66/170 )
13. oktober
Den internasjonale dagen for redusering av katastrofer ( A / RES / 64/200 )
15. oktober
International Day of Rural Women ( A / RES / 62/136 )
16. oktober
Verdens matdag [FAO] ( A / RES / 35/70 )
17. oktober
Den internasjonale dagen for utslettelse av fattigdom ( A / RES / 47/196 )
20. oktober (hvert femte år, begynner i 2010)
Verdens statistikkdag ( A / RES / 69/282 )
24. oktober
FNs dag ( A / RES / 168 (II ); A / RES / 2782 (XXVI) )
24. oktober
Verdens utviklingsinformasjonsdag ( A / RES / 3038 (XXVII) )
27. oktober
Verdensdagen for audiovisuell kulturarv ( UNESCO 33 / C / Oppløsning 53 )
31. oktober
Verdens bysdag ( A / RES / 68/239 )
NOVEMBER
2. november
Internasjonal dag for å avslutte straffrihet for forbrytelser mot journalister ( A / RES / 68/163 )
5. november
Verdens tsunami-bevissthetsdag ( A / RES / 70/203 )
6. november
Den internasjonale dagen for å forhindre utnyttelse av miljøet i krig og væpnet konflikt ( A / RES / 56/4 )
10. november
Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling ( UNESCO 31 C / resolusjon 20 )
14. november
Verdens diabetesdag ( A / RES / 61/225 )
15. november (tredje søndag i november)
Verdens minnedag for ofre for vegtrafikk ( A / RES / 60/5 )
16. november
Internasjonal dag for toleranse ( UNESCO 28 C / Oppløsning 5.61 ; A / RES / 51/95 )
19. november
Verdens toalettdag ( A / RES / 67/291 )
19. november (tredje torsdag i november)
Verdensfilosofidag ( UNESCO 33 C / Oppløsning 37 )
20. november
Afrika Industrialiseringsdag ( A / RES / 44/237 )
20. november
Verdens barnedag ( A / RES / 836 (IX) )
21. november
Verdens fjernsynsdag ( A / RES / 51/205 )
25. november
Den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner ( A / RES / 54/134 )
29. november
Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket ( A / RES / 32 / 40B )
30. november
Erindringsdag for alle ofre for kjemisk krigføring ( OPCW C-20 / DEC.10 )
DESEMBER
1. desember
Verdens AIDS dag
2. desember
Den internasjonale dagen for avskaffelse av slaveri ( A / RES / 317 (IV) )
3. desember
Den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne ( A / RES / 47/3 )
4. desember
International Bank of Day (A / RES / 74/245 ) ( Utkast til resolusjon A / 74 / L.38 )
5. desember
Internasjonal frivillighetsdag for økonomisk og sosial utvikling ( A / RES / 40/212 )
5. desember
Verdens jorddag ( A / RES / 68/232 )
7. desember
International Civil Aviation Day ( A / RES / 51/33 )
9. desember
Den internasjonale dagen for minne og verdighet for ofrene for folkemordets forbrytelse og for å forebygge denne forbrytelsen ( A / RES / 69/323 )
9. desember
Den internasjonale antikorrupsjonsdagen ( A / RES / 58/4 )
10. desember
Menneskerettighetsdagen ( A / RES / 423 (V) )
11. desember
Internasjonal fjelldag ( A / RES / 57/245 )
12. desember
International Day of Neutrality ( A / RES / 71/275 )
12. desember
International Universal Health Coverage Day ( A / RES / 72/138 )
18. desember
International Migrants Day ( A / RES / 55/93 )
18. desember
Arabisk språkdag (arabisk)
20. desember
International Human Solidarity Day ( A / RES / 60/209 )