Toetreden

Editors MeetingMinimaal 1 kindMinstens 1 volwassene
Januari
24 januari
Internationale dag van het onderwijs [A/RES/73/25]
27 januari
Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust [A/RES/60/7]
Februari
4 februari
Werelddag tegen kanker (WHO)
6 februari
Internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking [A/RES/67/146]
10 februari
Wereldpeulvruchtendag [A/C.2/73/L.3/Rev.1]
11 februari
Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap  [A/RES/70/212]
13 februari
Wereldradiodag (UNESCO)
20 februari
Werelddag voor sociale rechtvaardigheid [A/RES/62/10]
21 februari
Internationale dag van de moedertaal (UNESCO) [A/RES/56/262]
Maart
1 maart
Antidiscriminatiedag (UNAIDS)
3 maart
Werelddag van de wilde dieren en planten [A/RES/68/205]
8 maart
Internationale vrouwendag
20 maart
Internationale dag van het geluk [A/RES/66/281]
21 maart
Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie [A/RES/2142 (XXI)]
Wereldpoëziedag (UNESCO)
Internationale dag van Nowruz [A/RES/64/253]
Internationale dag van de bossen [A/RES/67/200]
Werelddag van het Downsyndroom [A/RES/66/149]
22 maart
Wereldwaterdag [A/RES/47/193]
23 maart
Werelddag voor meteorologie (WMO) [WMO/EC-XII/Res.6]
24 maart
Wereldtuberculosedag (WHO)
Internationale dag voor het recht op de waarheid over grove schendingen van de mensenrechten en voor de waardigheid van slachtoffers [A/RES/65/196]
25 maart
Internationale dag ter herinnering van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel [A/RES/62/122]
Internationale dag voor de solidariteit met vastgehouden en vermiste stafleden
April
Vierde donderdag van april
Internationale Dag voor Meisjes in ICT (ITU)
2 april
Wereldautismedag [A/RES/62/139]
4 april
Internationale dag van bewustwording en bijstand bij landmijnenactie [A/RES/60/97]
6 april
Internationale dag van de sport voor ontwikkeling en vrede [A/RES/67/296]
7 april
Internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van de genocide in Rwanda  [A/RES/58/234]
Wereldgezondheidsdag [WHA/A.2/Res.35]
12 april
Internationale dag van de ruimtevaart [A/RES/65/271]
21 april
Werelddag van de creativiteit en innovatie [A/RES/71/284]
22 april
Internationale dag van Moeder Aarde [A/RES/63/278]
23 april
Werelddag van het boek en de auteursrechten [UNESCO 28 C/Resolution 3.18]
24 april
Internationale dag van multilateralisme en diplomatie voor vrede [A/RES/73/127]
25 april
Wereldmalariadag (WHO)
Internationale dag van de afgevaardigden [A/RES/73/286]
26 april
Werelddag voor de intellectuele eigendom (WIPO)
Internationale dag ter herdenking van de Tsjernobylramp [A/RES/71/125]
28 april
Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (ILO)
29 april
Herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogsvoering  [OPCW C-10/5]
30 april
Internationale dag van de jazz [UNESCO 36 C/Resolution 39]
Mei
Tweede zaterdag van mei
Werelddag voor de trekvogels (UNEP)
2 mei
Werelddag van de tonijn [A/RES/71/124]
3 mei
Werelddag van de persvrijheid [UNESCO 26 C/Resolution 4.3]
8-9 mei
Dagen van herdenking en verzoening als eerbewijs aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog [A/RES/59/26]
15 mei
Internationale dag van het gezin [A/RES/47/237]
16 mei
Internationale dag van het samenleven in vrede [A/RES/72/129]
Internationale dag van het licht (UNESCO 39 C/Resolution 16)
17 mei
Werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij [A/RES/60/252; ITU Resolution 68/2006]
18 mei
2019: “Vesak”, de dag van de volle maan [A/RES/54/115]
20 mei
Werelddag voor bijen [A/RES/72/211]
21 mei
Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling [A/RES/57/249]
22 mei
Internationale dag voor biodiversiteit [A/RES/55/201]
23 mei
Internationale dag voor de bestrijding van de obstetrische fistel [A/RES/67/147]
29 mei
Internationale dag van de VN-Blauwhelmen [A/RES/57/129]
31 mei
Werelddag tegen tabak (WHO)
[WHA Resolution 42.19]
Juni
1 juni
Werelddag van de ouders [A/RES/66/292]
3 juni
Wereldfietsdag [A/RES/72/272]
4 juni
Internationale dag van onschuldige kinderen als slachtoffers van agressie [A/RES/ES-7/8]
5 juni
Wereldmilieudag (UNEP) [A/RES/2994 (XXVII)]
Internationale dag voor de strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserijactiviteiten[A/RES/72/72]
7 juni
Werelddag voor voedselveiligheid [A/RES/73/250]
8 juni
Wereldoceanendag [A/RES/63/111]
12 juni
Werelddag tegen kinderarbeid
13 juni
Internationale dag voor de sensibilisatie rond albinisme [A/RES/69/170]
14 juni
Werelddag van de bloedgever (WHO) [WHA58.13]
15 juni
Internationale dag voor de bestrijding van ouderenmishandeling [A/RES/66/127]
16 juni
Internationale dag van de geldovermaking door migranten aan hun gezinsleden [A/RES/72/281]
17 juni
Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte [A/RES/49/115]
18 juni
Dag van de duurzame gastronomie [A/RES/71/246]
19 juni
Internationale dag voor de uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten [A/RES/69/293]
20 juni
Wereldvluchtelingendag [A/RES/55/76]
21 juni
Internationale yogadag [A/RES/69/131]
Internationale dag van de zonnewende
23 juni
VN-dag voor openbare dienstverlening [A/RES/57/277]
Internationale weduwendag [A/RES/65/189]
25 juni
Dag van de zeevaarder (IMO) [STCW/CONF.2/DC.4]
26 juni
Internationale dag tegen het misbruik van en de illegale handel in verdovende middelen [A/RES/42/112]
Internationale dag voor steun aan de slachtoffers van foltering [A/RES/52/149]
27 juni
Internationale dag van de kleinste, kleine en middelgrote ondernemingen [A/RES/71/279]
29 juni
Internationale dag van de tropen [A/RES/70/267]
30 juni
Internationale dag van de asteroïde [A/RES/71/90]
Internationale dag van het parlementarisme [A/RES/72/278]
Juli
Eerste zaterdag van juli
Internationale dag van de coöperatieven [A/RES/47/90]
11 juli
Wereldbevolkingsdag [UNDP decision 89/46 15, A/RES/45/216]
15 juli
Werelddag van de vaardigheden van jongeren [A/RES/69/145]
18 juli
Internationale Nelson Mandeladag [A/RES/64/13]
28 juli
Werelddag tegen hepatitis (WHO)
30 juli
Werelddag tegen mensenhandel [A/RES/65/275]
Internationale dag van de vriendschap [A/RES/65/275]
Augustus
9 augustus
Internationale dag van de inheemse volken in de wereld [A/RES/49/214]
12 augustus
Internationale dag van de jeugd [A/RES/54/120]
19 augustus
Internationale dag van de humanitaire hulp [A/RES/63/139]
21 augustus
Internationale dag voor herdenking van en eerbetoon aan de slachtoffers van terrorisme [A/RES/72/165]
22 augustus
Internationale dag voor de herdenking van slachtoffers van geweld gebaseerd op religie of geloof [A/RES/73/296]
23 augustus
Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan (UNESCO) [29 C/Resolution 40]
29 augustus
Internationale dag tegen kernproeven [A/RES/64/35]
30 augustus
Internationale dag voor de slachtoffers van gedwongen verdwijningen [A/RES/65/209]
September
Laatste zondag van september
Wereld maritieme dag [IMCO/C XXXVIII/21]
5 september
Internationale dag van de liefdadigheid [A/RES/67/105]
8 september
Wereldalfabetiseringsdag (UNESCO) [14 C/Resolution 1.441]
10 september
Werelddag voor de zelfmoordpreventie (WHO)
12 september
Internationale dag van de Zuid-Zuidsamenwerking [A/RES/58/220]
15 september
Internationale dag van de democratie [A/RES/62/7]
16 september
Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag [A/RES/49/114]
21 september
Internationale dag van de vrede [A/RES/36/67, A/RES/55/282]
laatste week van september
Wereldzeedag [IMCO/C XXXVIII/21]
23 september
Internationale dag van gebarentalen [A/RES/72/161]
26 september
Internationale dag voor de totale vernietiging van kernwapens [A/RES/68/32]
27 september
Wereldtoerismedag (UNWTO)
28 september
Werelddag tegen de hondsdolheid (WHO)
Internationale dag voor universele toegang tot informatie [A/RES/74/5]
30 september
Internationale dag van het vertalen [A/RES/71/288]
Oktober
 Eerste maandag van oktober
Wereldhabitatdag [A/RES/40/202 A]
Tweede zaterdag van oktober
Werelddag voor de trekvogels (UNEP)
1 oktober
Internationale ouderendag [A/RES/45/106]
2 oktober
Internationale dag van geweldloosheid [A/RES/61/271]
5 oktober
Wereldlerarendag (UNESCO) [27 C/INF.7]
9 oktober
Wereldpostdag [UPU/1969/Res.C.11]
10 oktober
Werelddag voor geestelijke gezondheid (WHO)
11 oktober
Internationale meisjesdag  [A/RES/66/170]
13 oktober
Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen  [A/RES/64/200]
15 oktober
Internationale dag van de plattelandsvrouwen [A/RES/62/136]
16 oktober
Wereldvoedseldag [A/RES/35/70]
17 oktober
Internationale dag voor de strijd tegen armoede [A/RES/47/196]
20 oktober (om de vijf jaar, sinds 2010)
Werelddag van de statistiek [A/RES/69/282]
24 oktober
Dag van de Verenigde Naties [A/RES/2782 (XXVI)]
Wereldinformatiedag voor ontwikkeling [A/RES/3038 (XXVII)]
27 oktober
Werelddag voor audiovisueel erfgoed [UNESCO 33/C/Resolution 53]
31 oktober
Wereldstedendag [A/RES/68/239]
November
2 november
Internationale dag voor de uitbanning van onbestrafte misdaden tegen journalisten [A/RES/68/163]
5 november
Werelddag voor bewustwording rond tsunami’s [A/RES/70/203]
6 november
Internationale dag voor de preventie van aantasting van het milieu bij gewapende conflicten [A/RES/56/4]
10 november
Wereldwetenschapsdag voor vrede en ontwikkeling [UNESCO 31 C/Resolution 20]
14 november
Werelddiabetesdag [A/RES/61/225]
16 november
Internationale dag van de verdraagzaamheid [UNESCO 28 C/Resolution 5.61; A/RES/51/95]
19 november
Wereldtoiletdag [A/RES/67/291]
derde donderdag van november
Werelddag voor de filosofie [UNESCO 33 C/Resolution 37]
derde zondag van november
Werelddag voor de herdenking van verkeersslachtoffers (WHO) [A/RES/60/5]
20 november
Universele dag van het kind [A/RES/836 (IX)]
Dag voor de industrialisering van Afrika [A/RES/44/237]
21 november
Wereldtelevisiedag [A/RES/51/205]
25 november
Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen [A/RES/54/134]
29 november
Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk [A/RES/32/40B]
30 november
Dag ter herinnering van alle slachtoffers van chemische oorlogvoering [OPCW C-20/DEC.10]
December
1 december
Wereldaidsdag [A/RES/43/15]
2 december
Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij [A/RES/317(IV)]
3 december
Internationale dag voor mensen met een beperking [A/RES/47/3]
5 december
Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling [A/RES/40/212]
Wereldbodemdag [A/RES/68/232]
7 december
Internationale dag van de burgerluchtvaart (ICAO) [A/RES/51/33]
9 december
Internationale dag tegen corruptie [A/RES/58/4]
Internationale dag voor herdenking en waardigheid van slachtoffers van genocide [A/RES/69/323]
10 december
Dag van de rechten van de mens [A/RES/423 (V)]
11 december
Internationale dag van de bergen (FAO) [A/RES/57/245]
12 december
Internationale dag van de neutraliteit [A/RES/71/275]
Internationale dag voor gezondheidszorg voor iedereen [A/RES/72/138]
18 december
Internationale dag van migranten [A/RES/55/93]
20 december
Internationale dag voor menselijke solidariteit [A/RES/60/209]