Week van Burgerschap

Over Week van Burgerschap Over de term burgerschap zijn verschillende interpretaties. Want hoe bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun plek in de maatschappij? Is dat met […]