Winterkoninkje

0
90

Hoe belangrijk zijn de relaties met de mensen om ons heen, zowel dichtbij als ver weg! Ze maken ons leven rijker. De stem van jongeren wordt nog beter gehoord, als deze gehoord wordt samen met die van anderen. Of het nou om leuke dingen doen gaat, of om hun politieke of maatschappelijke hartenzaken.

Internet is een krachtig medium om de stem van jongeren te laten horen. Je vindt er informatie van over de hele wereld, AI en video’s in alle talen. Je doet er nieuwe inzichten en nieuwe contacten op.

ChildPress reporters kunnen hun publicaties verspreiden via internet. Maar hebben ze nagedacht over wie ze allemaal bereiken? En wat de impact ervan is? Als je één iemand wil bereiken, bereik je er altijd meer. Zowel positief als negatief. We staan namelijk allemaal in relatie tot elkaar.

De vertrouwenspersoon kijkt altijd met de jonge reporter mee. Samen denken ze na over de impact van de publicatie. Zo kan de stem van jongeren veilig gedeeld worden en kan iedereen trots zijn op alles wat een kind bereikt.

Voor de Special Edition van het Winterkoninkje, waar uw kind de afgelopen periode aan gewerkt heeft, willen we u vragen om deze rol van ouder/verzorger en/of vertrouwenspersoon op u te nemen. Uw betrokkenheid en toestemming zijn van onschatbare waarde om de veiligheid en het welzijn van uw kind te waarborgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de beelden van kinderen op een verantwoorde en respectvolle manier worden gebruikt, waarbij hun privacy en veiligheid altijd voorop staan.

Toestemming ChildPress Reporters Winterkoninkje 2024

Special Edition Winterkoninkje
Special Edition Winterkoninkje
Naam Reporter :(Required)
Toestemming
Text Display

- De foto’s / filmpjes worden gebruikt op ChildPress.org en voor de social media kanalen van ChildPress. Daarnaast kunnen de foto’s en filmpjes ook gebruikt worden voor verschillende publicaties van de ChildPress.
- ChildPress gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze worden nooit met derden gedeeld.

Naam ouder/verzorger 1(Required)
Naam ouder/verzorger 2
Vertrouwenspersoon

Previous articleÅPENT HUS
Next articleChildPress bij de International Architecture Biennale Rotterdam (IABR)!